Vårutställning 2021

VÅRUTSTÄLLNING

2 april - 16 maj 2021MARTINA HOOGLAND IVANOW


Filmen Interbeing bygger på en icke-linjär dokumentation av sociala strukturer och deras olika tillvägagångssätt för tillit och rädsla. Materialet presenteras genom en värmekamera vars optik inte registrerar vad som är synligt för ögat utan återger temperaturskugga. Ett perspektiv som ger alla levande varelser samma representationsvillkor.

Genom element av repetition och genom användning av ett nästan konstant ljud från en ton mot en återvändande bild av ett öga eller en svart sol, rör sig filmen från ett element till ett annat. Kameran använder en värmeskugga som är synlig vid och efter fysisk beröring, värmen förblir, som spår av yttersta gemensamhet i försök att få direktkontakt, såväl som offentliga vardagliga möten.

EVA LARSSON

 

Panta Rei, (Allting flyter) är ett 2500 år gammalt uttryck från den grekiska filosofen Herakleitos. Han menade att tillvaron är som vattnet i en flod som ständigt förändras. Han lär också ha sagt “Man kan inte stiga ner i samma flod två gånger”

 

Utställningen tar sin utgångspunkt i frågor som kretsar runt detta tema.

 

Hur förhåller vi oss till denna tanke i dessa snabba förändringars tid. Hur ser utmaningen ut att se världen med dessa ögon? Hur kan vi med mod och insikt göra skillnad mellan skeenden som är möjliga att förändra men också förlika oss med livets och tillvarons opåverkbara flöden. 

 

Att våga släppa kontrollen.

MARTINA HOLMBERG


Martina Holmbergs fotografier i Fade to Black gestaltar ett tillstånd mellan längtan och dröm i ett melankoliskt landskap som varmt omsluter betraktaren. Men mitt i det varma, nära drömmen, pockar verkligheten på och det börjar skava. Var är alla ensamma människor på väg, är det en tsunami eller bara en våg att leka i?  Det som egentligen är en vardag blir en vacker och intressant resa bort från det dokumentära till det privata och undermedvetna.

GALLERI AXEL


För första gången sedan Galleri Axel stängde våren 2020 gör galleriet nu en pop up-utställning med ett 10-tal fotografer som har ställt ut under åren på galleriet i Stockholm.
På Rikstolvan visas både nya och gamla verk av fotograferna Cato Lein, Lena Källberg, Mia galde, Nino Ramsby, Linda Nybom, Nina Varumo, Markus Jenemark, Johan Bergmark, Gabriella Dahlman och Maja Kristin Nylander.

$ 00.00